sampl45a sampl45a sampl45a
Centralny Węzeł Teleinformatyczny
ul. 17 Stycznia w Warszawie

Budynek biurowy i techniczny na terenie lotniska Okęcie w Warszawie. Kompleksowe wykonanie konstrukcji żelbetowej.

Data rozpoczęcia: V-2006

Data zakończenia: VIII-2006

Inwestor: Marwokat