Aktualności

To już 20 lat...

tyle czasu wspólnie i profesjonalnie budujemy inwestycje, relacje i przyszłość.

Więcej

Budujemy Bokserską

W dniu 22.02.2024 r. Spółka KALTER podpisała ze Spółką pn.: Hi Mokotów Cordia Partner 2 sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Projekt Kraków 3 Cordia Partner 2 sp. z o.o., sp.k.) Umowę na Generalne Wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym, drogą wewnętrzną, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz małymi formami architektury, zlokalizowanego przy ul. Bokserskiej 63 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.”

Więcej

Budujemy Soho IV

W dniu 11.03.2024 r. Spółka KALTER podpisała z Yawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowa Umowę na Generalne Wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego pn.: „SOHO Etap IV” (z 3 częściami naziemnymi oznaczonych jako E, F i G) o nie więcej niż 9 i nie mniej niż 4 kondygnacjach naziemnych i 2 kondygnacjach podziemnych ze wspólnym 2-kondygnacyjnym, wielostanowiskowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, zielenią położonym na nieruchomości przy ul. Żupniczej 10, 10A i 12 w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, drogami”.

Więcej

Budujemy Talarowa Park

W dniu 07.02.2024 r. Spółka KALTER podpisała z firmą YIT Development Sp. z o.o. Umowę na Generalne Wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z usługami w parterze budynku B i C, dwóch garaży podziemnych, dwóch zbiorników na wody deszczowe, wiaty śmietnikowej oraz czterech wiat na samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ulicy Talarowej w Warszawie, na terenie działki o nr. ewidencyjnym 13/8 obręb nr 4-03-03 w Dzielnicy Białołęka.”

Więcej

Budujemy Aleje Praskie Etap III

W dniu 17.01.2024 r. Spółka KALTER podpisała ze Spółką DEVELIA Umowę na Generalne Wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi, z zagospodarowaniem terenu, na terenie działki 2/8 w obrębie 3-02-11 przy ul. Podskarbińskiej stanowiących Etap III” Inwestycji pn. : „Aleje Praskie” tj. budynku 3A i 3B wraz z niezbędną infrastrukturą.

Więcej