Strategia podatkowa

Zamieszczone informacje publikowane są przez Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z obowiązkiem sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, o którym mowa w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Więcej informacji kliknij tutaj