Nowe Południe II

ul. Śródziemnomorska w Warszawie
Rodzaj obiektu
Budynek mieszkalny
Inwestor
Napollo Śródziemnomorska II Sp. z .o.o.
Rok zakończenia budowy
2023
Powierzchnia całkowita
16 715,47 m²
Powierzchnia użytkowa
7 401,43 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań
7 401,43 m²
Kubatura budynków
51 629 m³
Ilość kondygnacji naziemnych
12
Ilość kondygnacji podziemnych
2
Ilość lokali mieszkalnych
127 szt.
Ilość lokali usługowych
2
section_log_building_name

Dziennik budowy

Kontynuujemy oznakowanie Inwestycji.

Więcej

Realizujemy roboty wykończeniowe w garażu.

Więcej

Zakończyliśmy prace tynkarskie i posadzkowe wewnątrz budynku.

Więcej

Rozpoczęliśmy prace elewacyjne.

Więcej

Rozpoczęliśmy wykonywanie instalacji pod posadzkami.

Więcej

Kontynuujemy wykonywanie konstrukcji żelbetowej.

Więcej

Rozpoczęliśmy montaż stolarki okiennej i instalacji w lokalach mieszkalnych.

Więcej

Kontynuujemy roboty murowe.

Więcej

Na kondygnacji +1 wykonano ściany osłonowe oraz ściany wewnętrzne, tj. korytarzowe, międzylokalowe i działowe pomieszczeń sanitarnych.

Więcej

Zakończyliśmy prace murowe na kondygnacji -2 oraz -1.

Więcej

Kontynuujemy roboty konstrukcyjne na kondygnacji +2.

Więcej

Wykonaliśmy strop kondygnacji "0".

Więcej

Wykonaliśmy 90 % elementów pionowych konstrukcji żelbetowej.

Więcej

Wykonanaliśmy strop nad -2.

Więcej

Zakończyliśmy zbrojenie płyty fundamentowej.

Więcej

Wylaliśmy pierwszą działkę płyty fundamentowej.

Więcej

Kontynuujemy roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopu oraz niwelacją dna.

Więcej

Rozpoczęliśmy wykop pod budynek.

Więcej

Kończymy roboty związane z wykonywaniem ścin szczelinowych.

Więcej

Wykonaliśmy prace rozbiórkowe.

Więcej

Kolejne realizacje

Wróć do listy

Skontaktuj się z nami

Jeśli poszukujesz wiarygodnego Generalnego Wykonawcy Twojej inwestycji, lub chcesz uzyskać więcej informacji o warunkach współpracy z naszą firmą prosimy o kontakt

Kontakt Realization Decoration