Budujemy ″Parkur Residence″

Przedmiotem projektu jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie.

 Etap A1 inwestycji, którego realizacji podjęła się Spółka KALTER we współpracy z Inwestorem, którym jest YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A1, wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę wewnętrznej drogi dojazdowej, utwardzonych dojść pieszych, dwóch śmietników oraz placu zabaw, zieleni i małej architektury.