sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a sampl45a

Budujemy "Wilanowska Vinci"

2020-07-15

W dniu 01.07.2020 r. Spółka KALTER podpisała z VINCI Immobilier Polska sp. z o.o. Umowę na generalne wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną, drogową i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejących budynków przy al. Wilanowskiej, ul. Karczocha i ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie” zlokalizowanego w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Budynek jest budynkiem średniowysokim, a jego wysokość wynosi od VI do VIII kondygnacji (tj. ok. 25 m). Pod obiektem zaprojektowano dwupoziomowy garaż podziemny wraz z pomieszczeniami technicznymi, komórkami lokatorskimi oraz boksami rowerowymi. Dla budynku założono dwie kondygnacje garażu podziemnego zapewniające wymaganą liczbę miejsc postojowych dla mieszkań, których zaprojektowano 106 szt. o powierzchni od 25 m2 do 87 m2. Planowany termin do przekazania lokali do użytkowania to II kwartał 2022 r. Link do inwestycji https://osiedlewilanowska.pl

Powrót