sampl45a sampl45a sampl45a
Budynki wielorodzinne
ul. Szkolna w Pruszkowie

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej w Pruszkowie. Budowa została zrealizowana dwa miesiące przed terminem. Budynki wyróżniają się oryginalną elewacją.

Ilość mieszkań: 30

Powierzchnia użytkowa: 1530,00

Data rozpoczęcia: VI-2004

Data zakończenia: XI-2005

Inwestor: TBS „Zieleń Miejska”