sampl45a sampl45a sampl45a
Golden Space
ul. Budki Szczęśliwickie

W dniu 16.03.2020 r. Spółka KALTER podpisała z NEXITY Polska umowę na generalne wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Golden Space” zlokalizowanego przy ul. Budki Szczęśliwickie w dzielnicy Włochy w Warszawie. Projekt ten to 5 kondygnacyjny budynek wielorodzinny z 1 kondygnacyjnym garażem podziemnym w kształcie litery „U” o jednolitej wysokości 15,80 m z wewnętrznym dziedzińcem. Do budynku będą prowadziły dwa wejścia od strony wewnętrznego dziedzińca. Od strony ul. Budki Szczęśliwickie zaprojektowano wjazd do garażu podziemnego. Budynek „Golden Space” to enklawa oferująca wysoką jakość życia i prywatność, przy zachowaniu pełnego dostępu do infrastruktury miasta i doskonałej komunikacji ze śródmieściem stolicy. W kameralnym 5-cio kondygnacyjnym budynku zaprojektowano 117 mieszkań o powierzchni od 27 m2 do 65 m2. Projekt budynku „Golden Space” będzie obejmował przestrzenne mieszkania 1-pokojowe o powierzchni od 27 m2 do 30 m2, mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 40 m2 do 46 m2 oraz mieszkania 3-pokojowe o powierzchni od 57 m2 do 68 m2. Zaprojektowano przy tym 120 miejsc parkingowych podziemnych i 24 miejsca parkingowe naziemne. Link do inwestycji www.goldenspace.pl

 

Główne parametry budynku: powierzchnia całkowita - 11510,20 m2; powierzchnia użytkowa mieszkań - 5351,0 m2; kubatura budynku - 38984,30 m3; wysokość budynku - 15,80 m; ilość kondygnacji podziemnych - 1; ilość kondygnacji nadziemnych - 5; ilość lokali mieszkalnych - 117 szt.

Postęp prac na budowie
Lipiec 2021
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie !
więcej

W lipcu zakończono etap VIII – Zakończenie budowy – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Czerwiec 2021
W czerwcu zakończono wszystkie prace wewnątrz budynku.
więcej

W czerwcu zakończono wszystkie prace wewnątrz budynku oraz wykonano zagospodarowanie terenu zewnętrznego – drogi, chodniki i zieleń. Zakończono budowę i zgłoszono budynek do odbiorów przez służby – PPiS, PSP i PINB.

 

Maj 2021
Zakończono malowanie części wspólnych oraz montaż osprzętu elektrycznego.
więcej

W maju zakończono malowanie części wspólnych oraz montaż osprzętu elektrycznego, w tym opraw oświetleniowych. W mieszkaniach zakończono montaż tablic elektrycznych, skrzynek teletechnicznych i domofonów. Trwa montaż oznakowania lokali, pomieszczeń technicznych i pozostałych elementów wykończeniowych. Rozpoczęto sprzątanie pobudowane lokali i testy systemów przeciwpożarowych.

Trwają roboty drogowe – podbudowa, montaż krawężników, układanie kostki brukowej i warstwy wegetacyjnej. W garażu zamontowano boksy rowerowe.

 

Kwiecień 2021
W kwietniu zakończono wykonywanie elewacji.
więcej

W kwietniu zakończono wykonywanie elewacji, montaż balustrad balkonowych i prace na dachu. Rozpoczęto roboty drogowe na patio. Wewnątrz budynku kończą się prace szpachlarskie, montaż portali windowych i drzwiowych. Zamontowano przeciwpożarowe drzwi wewnętrzne w częściach wspólnych i drzwi zewnętrzne. W garażu zakończono wykonywanie posadzki żywiczej oraz malowanie oznakowania poziomego i pionowego organizacji ruchu. Rozpoczęto montaż osprzętu instalacji elektrycznej.

Marzec 2021
Kontynuowane były prace instalacyjne, gresiarskie i szpachlarskie.
więcej

W marcu kontynuowane były prace instalacyjne, gresiarskie, szpachlarskie i wykonywanie posadzki żywicznej w garażu. Kończą się prace elewacyjne i montaż balustrad. Rozpoczęto wykonywanie portali windowych i portali wejściowych do mieszkań. Zakończono wykonywanie hydroizolacji stropu garażowego z papy.

Luty 2021
Zakończono wykonywanie tynków, posadzek i montaż parapetów wewnętrznych.
więcej

Na początku lutego zakończono wykonywanie tynków, posadzek i  montaż parapetów wewnętrznych. Kontynuowane były prace gresiarskie, szpachlarskie, instalacyjne i  na elewacji. Rozpoczęto montaż grzejników, drzwi wejściowych do mieszkań i wind. Wykonano montaż bramy garażowej.  Rozpoczęto przygotowanie do wykonania posadzki żywicznej w garażu.

 

Styczeń 2021
Kończymy prace tynkarskie i posadzkarskie.
więcej

W styczniu kończymy prace tynkarskie i posadzkarskie. Rozpoczęto prace gresiarskie i szpachlowanie ścian. Trwają prace elewacyjne, instalacji sanitarnych i elektrycznych. W miesiącu lutym będziemy kontynuować prace gresiarskie, instalacyjne oraz prace na elewacji.

 

Grudzień 2020
Trwają prace tynkarskie, posadzkarskie, elewacyjne, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
więcej

W grudniu trwają prace tynkarskie, posadzkarskie, elewacyjne, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz kończymy pokrycie dachowe. W miesiącu styczniu będziemy kontynuować prace tynkarskie, instalacyjne, posadzkarskie oraz prace na elewacji.

Listopad 2020
W listopadzie trwają prace dachowe, tynkarskie, prace zwiazane z instalacją sanitarną i elektryczną.
więcej

W listopadzie trwają prace dachowe, tynkarskie, prace zwiazane z instalacją sanitarną i elektryczną. Kontynuowane są też prace  elewacyjne, posadzkarskie oraz kończymy przyłącza wod-kan. W miesiącu grudniu będziemy kontynuować prace tynkarskie, instalacyjne, posadzkarskie oraz prace na elewacji.

 

Październik 2020
Kończymy prace murowe oraz montaż okien.
więcej

Październik jest miesiącem, w którym kończymy prace murowe oraz montaż okien. Trwają prace dachowe, tynkarskie, instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz przyłącza wod-kan. W miesiącu listopadzie będziemy kontynuować prace tynkarskie, instalacyjne oraz rozpoczniemy prace na elewacji.

Wrzesień 2020
We wrześniu zakończyliśmy konstrukcję budynku.
więcej

We wrześniu zakończyliśmy konstrukcję budynku. Prace murowe wykonujemy na ostatniej kondygnacji. Rozpoczeliśmy montaż okien, instalacje sanitarne, elektryczne oraz przyłącza wod-kan.. W miesiącu październiku będziemy kontynuować prace instalacyjne, rozpoczniemy prace tynkarskie oraz zakończymy montaż okien.

 

Sierpień 2020
Wykonaliśmy konstrukcję budynku na poziomie +5.
więcej

W sierpniu wykonaliśmy konstrukcję budynku na poziomie +5. Prace murowe wykonujemy na poziomie + 2. W miesiącu wrześniu będziemy kontynuować prace żelbetowe i murarskie Rozpoczniemy instalacje sanitarne, elektryczne oraz prace związane z przyłączami wod-kan.

Lipiec 2020
Konstrukcja budynku osiągnęła poziom +4.
więcej

Konstrukcja budynku osiągnęła poziom +4. Zgodnie z informacjami z poprzedniego miesiąca rozpoczęliśmy prace murowe. Wymurowaliśmy pierwsze lokale. Wykonaliśmy izolację termiczną stropu garażu. W miesiącu sierpniu będziemy kontynuować prace żelbetowe, murarskie oraz izolacyjne.

Czerwiec 2020
Kontynuujemy wznoszenie konstrukcji budynku.
więcej

Kontynuujemy wznoszenie konstrukcji budynku. Jesteśmy na kondygnacji +2 i dalej ciągniemy w górę.

Rozpoczęliśmy montaż pierwszych balkonów prefabrykowanych.

Zakończyliśmy zasypywanie fundamentów.

 W lipcu planujemy kontynuować prace związane ze wznoszeniem konstrukcji budynku. Rozpoczniemy również prace murowe oraz docieplenie stropu garażu.

 

Maj 2020
W dalszym ciągu prowadzone są prace żelbetowe.
więcej

W  maju w dalszym ciągu prowadzone są prace żelbetowe. Zamontowano drugi żuraw dźwigowy. Zakończono wykop. Wykonano 100 % płyty fundamentowej, ścian i słupów w garażu.

Wykonano 50% stropu nad garażem oraz rozpoczęto wykonywanie ścian i słupów poziomu 0.

 

Rozpoczęto zasypki fundamentów.

 

W czerwcu będą kontynuowane prace związane ze wznoszeniem konstrukcji budynku, planowane jest również zakończenie zasypek.

 

Kwiecień 2020
W kwietniu wykonano prace ziemne w 95%.
więcej

W kwietniu wykonano prace ziemne w 95%.

Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską i grodzicami wykonano w całości.

Płyta fundamentowa wykonana została w 60%,  ściany żelbetowe wykonano na działkach roboczych 1 i częściowo 2 i 3. Trwa odwodnienie wykopu. Zamontowano pierwszy żuraw budowlany i kotwę pod drugi dźwig .

 

Marzec 2020
W marcu rozpoczęto prace na budowie.
więcej

W marcu rozpoczęto prace na budowie. Przejęto teren budowy, ustawiono zaplecze socjalno-biurowe, wykonano wjazd i ułożono drogi i place składowe na budowie.

Rozpoczęto prace cykliczne takie jak zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską i grodzicami stalowymi, wykop i zamontowano instalację do odwodnienia wykopu.