sampl45a sampl45a sampl45a
Adaptacja pomieszczeń Krajowej Izby Rozliczeniowej
ul. Kraski w Warszawie

Prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń Krajowej Izby Rozliczeniowej w Warszawie, ul. Kraski pod potrzeby WestLB Bank Polska.

Data rozpoczęcia: VII-2004

Data zakończenia: XI-2004