sampl45a sampl45a sampl45a
Miasto Wola - Budynek E
ul. Jana Kazimierza

Projekt inwestycyjny pn.: „Miasto Wola - Budynek  E” zlokalizowany przy ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy to nowoczesny projekt budynku, którego sylwetkę tworzą dwie bryły tj.: 9-kondygnacyjna (od strony ul. Jana Kazimierza) i 7-kondygnacyjna (od strony osiedla Miasto Wola) rozcięte na wysokości 6 kondygnacji, w sumie tworząc bryłę o kształcie odbitej lustrzanie litery „Z”. Od strony północno-zachodniej uskok bryły budynku pozwala na utworzenie placu miejskiego, natomiast wycofanie bryły w narożu południowo-wschodnim okala niewielki zielony dziedziniec z parterową strefą wjazdową do garażu podziemnego. W 2-kondygnacyjnym garażu podziemnym usytuowano 85 miejsc postojowych. Parter budynku w całości został przeznaczony pod lokale usługowe, zaś lokale mieszkalne znajdują się na wyższych kondygnacjach, poczynając od kondygnacji +2. Inwestycja składać się będzie z 77 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 4 tys. m2 oraz z lokali usługowych o łącznej powierzchni około 650 m2. Projekt budynku „Miasto Wola - Budynek E” obejmował będzie mieszkania jednopokojowe o powierzchni od 29 m2 do 32 m2, mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 37 m2 do 47 m2 oraz mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 60 m2 do 68,50 m2.

Zakończenie budowy zaplanowano na I kwartał 2022 roku.

Link do inwestycji www.dantex.pl

Postęp prac na budowie
Wrzesień 2021
Zakończono prace elewacji w technologii lekkiej
więcej

Zakończono prace elewacji w technologii lekkiej- mokrej na wszystkich ścianach budynku za wyjątkiem ściany południowej w części nad tarasami kond. +7.

Zakończono wykonywanie izolacji termicznej i montaż podkonstrukcji elewacji wentylowanej na wszystkich ścianach budynku, na elewacji północnej oraz zachodniej kl. A zawieszono płyty elewacyjne na kond. +2. Pozostała cześć płyt zostanie zamocowana po wykonaniu chodników wokół budynku.

Wykonano izolacje termiczną stropu nad kondygnacją -1, ułożono warstwy filtracyjne oraz warstwę dociskową, trwają prace przygotowawcze przed rozpoczęciem układania dróg i chodników. Na placu po stronie północno- zachodniej ustawiono donice terenowe.

Zakończono montaż stolarki stalowej drzwiowej oraz ślusarki aluminiowej wewnętrznej.

Zamontowano zabudowy meblowe w zakresie szachtów instalacyjnych, portali windowych oraz portali drzwiowych na całej klatce B, prace trwają na klatce A.

Zakończono szpachlowanie wszystkich lokali mieszkalnych, trwa szlifowanie ścian oraz malowanie finalne powierzchni.

Zakończono malowanie hali garażowej, komórek lokatorskich, pomieszczeń technicznych na kondygnacjach -1 oraz -2.

Zakończono okładziny gresiarskie posadzek w częściach wspólnych całej kl. B, na klatce a prace są na ukończeniu.

Zakończono układanie płyt gresowych na podstawach regulowanych na tarasach elewacji północnej, zachodniej, wschodniej kl. A, południowej kl. B, prace trwają na elewacjach południowej kl. A, wschodniej kl. B.

Zamontowano konstrukcję balustrad na elewacjach zachodniej, północnej, wschodniej kl. A, zachodniej, południowej kl. B, prace trwają na elewacjach wschodniej kl. A oraz południowej kl. A.

Wykonano przyłącze energetyczne oraz cieplne do budynku.

Rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego wewnątrz lokali mieszkalnych.

W październiku planowane jest zakończenie robót elewacji w technologii lekkiej- mokrej, zamontowanie około 80 % płyt elewacji wentylowanej. Zamontowane zostaną również kompletne konstrukcje balustrad wszystkich elewacjach, szklenie osiągnie zaawansowanie około 70% Planujemy również zakończyć w 100% całe roboty gresowe wewnątrz jak i na loggiach i tarasach zewnętrznych. Planujemy zakończenie robót malarskich lokali mieszkalnych oraz kontynuowanie prac w częściach wspólnych. Od początku października planujemy rozpoczęcie wykonywanie żywicy w garażu podziemnym.

 

Sierpień 2021
Zakończono wykonywanie izolacji termicznej
więcej

Zakończono wykonywanie izolacji termicznej i montaż podkonstrukcji elewacji wentylowanej w zakresie elewacji północnej i zachodniej klatek A i B oraz południowej kl. B, rozpoczęto montaż płyt Equiton.

Zakończono izolację termiczną i przeciwwodną z papy termozgrzewalnej na dachu budynku obu klatek schodowych oraz na wszystkich balkonach, tarasach oraz loggiach wszystkich elewacji.

Zakończono wykonywanie instalacji podposadzkowej wodnej, kanalizacyjnej i teletechnicznej lokali mieszkalnych i części wspólnych na wszystkich kondygnacjach.

Zakończono prace tynkarskie oraz wykonywanie szlicht cementowych na warstwach izolacyjnych na całym obiekcie.

Zakończono montaż witryn i fasad elewacyjnych wraz z ich szkleniem, do zamontowania zostały skrzydła wejściowej.

Rozpoczęto szpachlowanie lokali mieszkalnych kondygnacji nadziemnych.

W garażu podziemnym wykonano trasy instalacji elektrycznej, rurociągi instalacji wodnej, deszczowej oraz kanalizacyjnej, zakończono montaż instalacji wentylacyjnej oddymiania garażu podziemnego, zaizolowano instalację, całość przygotowana jest do podłączania urządzeń, aktualnie trwa malowanie hali garażowej aby przygotować ją do wykonywania żywicy.

Zakończono układanie posadzek gresowych części podziemnej budynku w zakresie pomieszczeń technicznych i komórek lokatorskich, zakończono również prace w częściach wspólnych oraz klatce schodowej B na kondygnacjach od +2 do +7, prace trwają w zakresie klatki A.

Zamontowano marki balustrad balkonów, logii i tarasów a także konstrukcję daszków ostatnich kondygnacji na wszystkich elewacjach, zamontowano również konstrukcję balustrad na elewacjach północnej i zachodniej, montaż trwa na elewacji południowej, w połowie września spodziewamy się pierwszych pakietów szybowych balustrad.

Wykonano przyłącze teletechniczne do budynku.

We wrześniu planowane jest zakończenie robót elewacji w technologii lekkiej- mokrej, osiągniecie około 80% zaawansowania robót elewacji wentylowanej w tym finalny montaż płyt po stronie północnej i zachodniej budynku. Zamontowane zostaną również kompletne konstrukcje balustrad wszystkich elewacjach, planujemy również zaszklić balustrady w około 50%. Planujemy również zakończyć układanie posadzek gresowych kondygnacji nadziemnych, rozpocząć roboty szpachlowania i malowania lokali mieszkalnych, oraz rozpocząć prace związane z izolacją przeciwwodną i termiczną patio poza obrysem budynku, a także rozpocząć prace zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół budynku.

 

Lipiec 2021
Zakończono prace elewacji w technologii lekkiej.
więcej

Zakończono prace elewacji w technologii lekkiej- mokrej na ścianach zachodniej oraz północnej budynku, prace trwają na ścianach południowej kl. B oraz wschodniej kl. A

Zakończono izolację termiczną i przeciwwodną z papy termozgrzewalnej na dachu budynku obu klatek schodowych, trwa wykańczanie kominów instalacyjnych oraz montaż obróbek blacharskich kominów i attyk.

Zakończono izolację termiczną i przeciwwodną loggi, tarasów i balkonów na elewacjach zachodniej, północnej kl. A oraz południowej kl. B.

Zakończono wykonywanie instalacji podposadzkowej wodnej, kanalizacyjnej i teletechnicznej lokali mieszkalnych i części wspólnych na kondygnacjach od +2 do +9 obu klatek.

Zakończono prace tynkarskie na kondygnacjach od +2 do +9 obu klatek, prace trwają na parterze oraz kondygnacjach podziemnych. 

Wykonano szlichty cementowe wraz z izolacjami w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych na kondygnacjach +2 do +7, prace trwają na kondygnacjach wyższych.

W garażu podziemnym wykonano trasy instalacji elektrycznej, rurociągi instalacji wodnej, deszczowej oraz kanalizacyjnej, zakończono montaż instalacji wentylacyjnej oddymiania garażu podziemnego, zaizolowano instalację, całość przygotowana jest do podłączania urządzeń.

Zakończono układanie posadzek gresowych części podziemnej budynku w zakresie pomieszczeń technicznych i komórek lokatorskich, prace rozpoczynają się w częściach wspólnych kondygnacji nadziemnych.

Zamontowano marki balustrad balkonów, logii i tarasów a także konstrukcję daszków ostatnich kondygnacji na elewacjach północnej, zachodniej i wschodniej kl. A, zachodniej i południowej kl. B, na przełomie lipca i sierpnia dokonamy montażu pierwszych kompletnych konstrukcji balustrad bez szklenia.

Zamontowano konstrukcję witryn i fasad aluminiowych w poziomie parteru i kondygnacji +2.

Wykonano przyłącza kanalizacyjne oraz wodne do budynku.

W sierpniu planowane jest zakończenie robót tynkarskich, wykonywania instalacji podposadzkowej oraz wykonywania szlicht cementowych. Planujemy również zakończyć montaż witryn i fasad aluminiowych wraz ze szkleniem, zakończyć w 100% elewację w technologii lekkiej – mokrej oraz rozpocząć elewację wentylowaną w poziomie parteru i kond. +2. Zamontowane zostaną również kompletne konstrukcje balustrad na elewacjach północnej, zachodniej i wschodniej kl. A, zachodniej i wschodniej kl. B. bez szklenia. Planujemy osiągnąć także około 70% zaawansowanie układanie posadzek gresowych kondygnacji nadziemnych, rozpocząć roboty szpachlowania i malowania lokali mieszkalnych, oraz rozpocząć prace związane z izolacją przeciwwodną i termiczną patio poza obrysem budynku, a także rozpocząć prace zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół budynku.

 

Czerwiec 2021
Zakończono montaż stolarki okiennej drewnianej na wszystkich kondygnacjach.
więcej

Zakończono montaż stolarki okiennej drewnianej na wszystkich kondygnacjach i rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w poziomie parteru.

Zakończono izolację termiczną i przeciwwodną z papy termozgrzewalnej na dachu budynku obu klatek schodowych, trwa wykańczanie kominów instalacyjnych oraz montaż obróbek blacharskich kominów i attyk

Zakończono wykonywanie instalacji podtynkowej lokali mieszkalnych, korytarzy i klatek schodowych.

Zakończono prace tynkarskie na kondygnacjach od +2, +3, +7 w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych, trwa tynkowanie wyższych kondygnacji budynku.

Wykonano instalację podposadzkową wodną, kanalizacyjną i teletechniczną w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych na kondygnacjach od +2 do +6, prace trwają na kondygnacjach wyższych.

Wykonano szlichty cementowe wraz z izolacjami w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych na kondygnacjach +2, +3, +4, prace trwają na kondygnacjach wyższych.

W garażu podziemnym wykonano trasy instalacji elektrycznej, rurociągi instalacji wodnej, deszczowej oraz kanalizacyjnej, zakończono montaż instalacji wentylacyjnej oddymiania garażu podziemnego, obecnie trwa izolowanie instalacji.

Rozpoczęto układanie posadzek gresowych części podziemnej budynku w zakresie pomieszczeń technicznych i komórek lokatorskich.

Wykonywana jest elewacja w technologii lekkiej- mokrej na ścianach północnej oraz zachodniej budynku, zamontowano również marki balustrad zewnętrznych.

Wykonano przyłącza do sieci: wodnej oraz kanalizacji deszczowej, w trakcie wykonywania jest przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej.

W lipcu planowane jest zakończenie robót tynkarskich, zakończenie wykonywania instalacji podposadzkowej, osiągniecie ok. 80% zaawansowania wykonania szlicht cementowych, zakończenie montażu witryn w poziomie parteru oraz rozpoczęcie montażu fasad w poziomie parteru i kond. +2, zakończenie wykonywania elewacji budynku w zakresie ścian północnej i zachodniej, kontynuowanie prac po stronie południowej i wschodniej budynku, zakończenie układania posadzek gresowych w części podziemnej oraz ich rozpoczęcie w części nadziemnej oraz rozpoczęcie szpachlowania i malowania lokali mieszkalnych.

 

Maj 2021
Zakończono wszystkie prace murarskie
więcej

Zakończono wszystkie prace murarskie ścian osłonowych, międzylokalowych i wewnątrzlokalowych obu klatek schodowych.

Zamontowano stolarkę okienną drewnianą na kondygnacjach od +2 do +7.

Na niskim dachu zakończono izolację termiczną i przeciwwodną z papy termozgrzewalnej, na dachu wysokim wykonano paroizolację.

Na ukończeniu jest wykonywania instalacji podtynkowej lokali mieszkalnych, korytarzy i klatek schodowych.

Zamontowano wszystkie piony instalacji wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej z wyprowadzeniem w poziomie dachu.

Zakończono prace tynkarskie na kondygnacjach +2, +3, +4 w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych, trwa tynkowanie wyższych kondygnacji budynku.

Wykonywana jest instalacja podposadzkowa: wodna, kanalizacyjna oraz teletechniczna w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych kondygnacji +2, +3, +4.

W garażu podziemnym wykonano trasy instalacji elektrycznej, rurociągi instalacji wodnej, deszczowej oraz kanalizacyjnej, zakończono montaż instalacji wentylacyjnej oddymiania garażu podziemnego, obecnie trwa izolowanie instalacji.

W czerwcu planowane jest zakończenie montażu stolarki okiennej, osiągniecie ok. 80% zaawansowania robót tynkarskich, zakończenie izolacji termicznej i przeciwwodnej wysokiego dachu, rozpoczęcie wykonywania elewacji lekko- mokrej budynku oraz rozpoczęcie wykonywania posadzek cementowych.

 

Kwiecień 2021
Trwają prace murarskie ścian osłonowych i miedzylokalowych
więcej

Trwają prace murarskie ścian osłonowych i miedzylokalowych na kondygnacjach +8 oraz +9, a także wewnątrzlokalowych na kondygnacji +7, +8.

Zakończono wyklejanie wełny mineralnej na ścianach klatek schodowych, szachtów instalacyjnych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem.

Trwa montaż pionów instalacyjnych w lokalach mieszkalnych, korytarzach i klatkach schodowych. Trwają też prace związane z instalacją elektryczną podtynkową lokali mieszkalnych, korytarzy i klatek schodowych.

Rozpoczęto prace tynkarskie lokali mieszkalnych na kondygnacjach +2, +3.

W garażu podziemnym wykonano trasy instalacji elektrycznej, rurociągi instalacji wodnej, deszczowej oraz kanalizacyjnej, zakończono montaż instalacji wentylacyjnej oddymiania garażu podziemnego.

W maju planowane jest zakończenie robót murarskich, kontynuowanie montażu stolarki, kontynuowanie robót tynkarskich, rozpoczęcie izolacji przeciwwodnej dachów budynku, rozpoczęcie robót elewacyjnych

 

Marzec 2021
Zakończono wykonywanie konstrukcji budynku w zakresie niższej klatki nr 2.
więcej

Zakończono wykonywanie konstrukcji budynku w zakresie niższej klatki nr 2, wykonano również wszystkie elementy pionowe oraz zabetonowano stropodach wyższej klatki nr 1.

Zakończono roboty murowe ścian osłonowych oraz międzylokalowych na kondygnacjach od +1 do +5, prace są kontynuowane na kondygnacjach +6 oraz +7.

Zakończono roboty murowe ścian lokalowych na kondygnacjach od +1 do +4, prace są kontynuowane na kondygnacjach +5 oraz +6.

Wykonywane są izolacje z wełny mineralnej ścian klatek schodowych, szachtów instalacyjnych oraz korytarzy piętrowych wraz ze szpachlowaniem oraz malowaniem.

Rozpoczęto montaż pionów instalacji wentylacji oraz kanalizacji w części nadziemnej budynku.

Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych podtynkowych w części nadziemnej budynku – w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych.

W garażu podziemnym wykonano trasy instalacji elektrycznej, rurociągi instalacji wodnej, deszczowej oraz kanalizacyjnej, trwa montaż instalacji wentylacyjnej oddymiania garażu podziemnego.

W kwietniu planowane jest zakończenie konstrukcji całości budynku, zakończenie robót murarskich całości budynku, rozpoczęcie montażu stolarki okiennej oraz kontynuowanie robót instalacyjnych części nadziemnej budynku.

 

Luty 2021
Zakończono zbrojenie i betonowanie konstrukcji do poziomu stropu nad +5.
więcej

Zakończono zbrojenie i betonowanie konstrukcji do poziomu stropu nad +5.

Trwa zbrojenie i betonowanie ścian i słupów +6 oraz sukcesywnie wyższych kondygnacji .

Zakończono roboty murowe w poziomie -2 garażu podziemnego, na poziomie -1 prace również zmierzają ku końcowi.

Trwają prace murowe w części nadziemnej budynku na poziomach +1 oraz +2.

Wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych klatek schodowych garażu w poziomie -1 oraz -2.

Wykonano izolację termiczną stropu nad garażem w poziomie -1 wraz z wyprawą tynkarską.

Rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i teletechnicznych w garażu podziemnym na poziomach -4 oraz -2.

W marcu planowane jest zakończenie robót ciesielsko- zbrojarskich niższej części budynku, kontynuowanie robót murarskich na wyższych kondygnacjach oraz kontynuowanie robót instalacyjnych.

 

Styczeń 2021
Zakończono zbrojenie i betonowanie ścian oraz słupów poz. +3 w sekcji 1 oraz 2.
więcej

Zakończono zbrojenie i betonowanie ścian oraz słupów poz. +3 w sekcji 1 oraz 2, a także zbrojenie i betonowanie stropu nad +3 w sekcji 1 oraz 2.

Trwa zbrojenie i betonowanie ścian i słupów w poz. +4 w sekcji 2.

Rozpoczęto roboty murarskie w garażu podziemnym

Trwa wykonywanie izolacji termicznej ścian i stropów garażu podziemnego.

W lutym planowane jest rozpoczęcie robót murowych na kondygnacjach nadziemnych.

 

 

Grudzień 2020
Zakończono zbrojenie i betonowanie ścian oraz słupów poz. -1
więcej

Zakończono zbrojenie i betonowanie ścian oraz słupów poz. -1 oraz stropu nad garażem w poz. -1, tym samym zakończono „stan 0” budynku.

Zabetonowano strop nad parterem w sekcji 2, do końca miesiąca planowane jest zakończenie zbrojenia i betonowania całego stropu nad parterem.

Rozpoczęto zbrojenie i betonowanie ścian i słupów w poz. I piętra w sekcji 2.

W zakresie garażu w poziomie -2 oraz -1 trwają prace polegające na rozszalunku, wykonaniu finalnej kosmetyki betonu oraz przygotowaniu powierzchni do rozpoczęcia robót murowych oraz izolacji termicznej ścian i stropów.

W styczniu planowane jest wykonanie elementów konstrukcyjnych w zakresie I oraz II piętra, wykonanie zasypek ścian fundamentowych wokół budynku, rozpoczęcie robót murowych oraz izolacji termicznej ścian i stropów garażu.

 

Listopad 2020
Zakończono wykonywanie płyty fundamentowej
więcej

Zakończono wykonywanie płyty fundamentowej, słupów i ścian poz. -2 oraz wykonano strop nad poz. -2

Dokonano demontażu rozpór pionowych i poziomych ścian zabezpieczenia wykopu.

Zakończono wykonywanie stropu nad poz. -1 w sekcji 2

Trwają prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem stropu nad poz. -1 w sekcji 1.

 W kolejnych dniach planowane jest kontynuowanie prac ciesielsko- zbrojarskich stropu nad poz. -1 oraz słupów i ścian parteru.

Październik 2020
Zakończono wykonywanie zabezpieczenia ścian wykopu ścianką berlińską
więcej

Zakończono wykonywanie zabezpieczenia ścian wykopu ścianką berlińską oraz wykonywanie podkładu z chudego betonu

Trwają prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem płyty fundamentowej i ze zbrojeniem i betonowaniem ścian i słupów poz. -2. Rozpoczęto szalowanie stropu nad garażem w poziomie -2.  W kolejnych dniach planowane jest kontynuowanie zbrojenia i betonowania płyty fundamentowej oraz ścian i słupów garażu w poz. -2 oraz zbrojenie i betonowanie stropu nad poz. -2.

 

Wrzesień 2020
Wykonano zabezpieczenie ścian wykopu, zamontowano rozpory pionowe i poziome.
więcej

Wykonano zabezpieczenie ścian wykopu, zamontowano rozpory pionowe i poziome.

Wykonano też wykop na docelową rzędną poziomu -2 i podkład z chudego betonu poziomu -2.

Rozpoczęto zbrojenie płyty fundamentowej w poziomie -2.

W kolejnych dniach planowane kontynuowanie głębienia wykopu w poz. -1, wykonanie cudego betonu w poz. -1 oraz dalsze zbrojenie płyty fundamentowej i rozpoczęcie jej betonowania

Sierpień 2020
Dnia 19.08.2020 odbyło się przekazanie placu budowy.
więcej

Dnia 19.08.2020 odbyło się przekazanie placu budowy.

Dokonano odkrywki i utylizacji pozostałości fundamentów po starej zabudowie działki.

Rozpoczęto roboty związane z zabezpieczeniem ścian wykopu – wiercenie otworów do montażu pali stalowych oraz ich wwibrowywanie w przygotowane otwory zgodnie z projektem wykonawczym zabezpieczenia ścian wykopu.

Rozpoczęto roboty związane z głębieniem wykopu.

W kolejnych dniach planowane jest rozpoczęcie montażu opinki drewnianej ściany berlińskiej.