sampl45a sampl45a sampl45a
Modernizacja Dyspozytorni KPK
ul. Składowa w Białymstoku

Modernizacja Dyspozytorni KPK w Białymstoku.

Data rozpoczęcia: VII-2009

Data zakończenia: X-2009

Inwestor: KPK Sp. z o.o.