sampl45a sampl45a sampl45a
Budynek mieszkalno - usługowy "OGRODY MEHOFFERA"
ul. Mehoffera w Warszawie

Kompleksowa realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze. Roboty obejmowały między innymii: roboty ziemne, ukształtowanie terenu, stan surowy oraz wykończeniowy, instalacje sanitarne i elektryczne, kotłownię gazową, instalacje wentylacyjne, teletechnikę, roboty zewnętrzne.

Ilość mieszkań: 127

Powierzchnia użytkowa: 11000,20

Data rozpoczęcia: IX-2011

Data zakończenia: XII-2012

Inwestor: Victoria Dom S.A.