sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle Enclave
ul. Bolesława Prusa w Pruszkowie

W dniu 12.06.2018 r. pomiędzy Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. i KALTER Sp. z o.o. została podpisana Umowa na Generalne Wykonawstwo Inwestycji Zespołu Budynków Wielorodzinnych z Garażami Podziemnymi wraz z Infrastrukturą Techniczną pn.: „Osiedle Enclave” przy ul. Bolesława Prusa 45 w Pruszkowie. W ramach kontraktu zostaną zrealizowane dwa etapy Inwestycji tj.: Etap I obejmujący realizację 3-ech budynków A, B i C o łącznej powierzchni całkowitej 18.306,05 m2 dla 151 szt. lokali mieszkalnych i 1 szt. lokalu usługowego oraz Etap II obejmujący realizację 2-óch budynków D i E o łącznej powierzchni całkowitej 14.792,78 m2 dla 126 szt. lokali mieszkalnych i 1 szt. lokalu usługowego. Zaplanowano następujące terminy realizacji inwestycji: Etap I - rozpoczęcie od dnia 12.06.2018 r., zakończenie do dnia 28.02.2020 r.; Etap II - rozpoczęcie od dnia 18.09.2018 r., zakończenie do dnia 29.05.2020 r.

Postęp prac na budowie
Luty 2020
Budynki Etapu I, czyli A,B i C uzyskały pozwolenie na użytkowanie.
więcej

Budynki Etapu I, czyli  A,B i C uzyskały pozwolenie na użytkowanie-trwają odbiory lokatorskie.

Na budynkach D i E trwają odbiory inspektorskie i usuwane są usterki.

 

Styczeń 2020
Budynki A,B i C pozytywnie przeszły odbiory PSP i PIS
więcej

Budynki A,B i C pozytywnie przeszły odbiory PSP i PIS przed nadzorem budowlanym. Na budynkach trwają odbiory Inspektorskie i usuwane są usterki.

 Na II etapie budowy  zakończono prace budowlane i obecnie trwają przygotowania do odbiorów PSP i PIS.

 

Grudzień 2019
Trwa przygotowanie budynków A, B i C na Etapie I do odbiorów PSP i sanepidu
więcej

Trwa przygotowanie budynków A, B i C na Etapie I do odbiorów PSP i sanepidu, na zewnątrz trwają prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych- nasadzenia i montaż ogrodzeń ogródków.

Etap II- trwają malowanie na częściach wspólnych bud. D i E. Zakończono prace gresiarskie i zainstalowano balustrady. W garażu wykonywana jest żywica, na zewnątrz prowadzimy prace przy zagospodarowaniu terenów zielonych i wykonywana jest droga wewnętrzna od ul. Targowej.

Listopad 2019
Na Etap I budowy trwa sprzątanie mieszkań do zaczynających się odbiorów inwestorskich.
więcej

Na Etap I budowy Osiedle Enclave  – budynki A,B i C trwa sprzątanie mieszkań do zaczynających się odbiorów inwestorskich, na częściach wspólnych trwa malowanie. W garażu wykonano żywicę i wymalowano miejsca parkingowe, rozpoczęto montaż boksów rowerowych. Na zewnątrz wykonywany jest wjazd do garażu i chodnik wzdłuż budynków A,B i C. oraz wykonywane są ogrodzenia ogródków mieszkań, nasadzenia roślinności oraz plac zabaw. Budynki są przygotowywane do odbioru PSP planowanego w połowie grudnia.

 

Na Etapie II natomiast na budynkach D i E trwają prace na częściach wspólnych- malowanie, na bud. E zakończono prace gresiarskie, na budynku D wykonano gresy na klatkach A,E i D, trwają prace na klatkach C i B. W garażu rozpoczęto prace przygotowawcze pod żywice.

 

Październik 2019
Uruchomiono węzeł CO i puszczono ciepło na budynki.
więcej

Etap I – uruchomiono węzeł CO i puszczono ciepło na budynki. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu i wykonywaniu żywicy w garażu. Zainstalowano balustrady na klatkach schodowych budynku C; trwa: szpachlowanie orth-y w mieszkaniach, montaż osprzętu elektrycznego i zabudów szachtów technicznych . Na budynku B zakończono prace gresiarskie i montaż drzwi do mieszkań, zainstalowano grzejniki. Trwa: szpachlowanie mieszkań, montaż balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych, montaż osprzętu elektrycznego i zabudów szachtów technicznych. Zakończono elewacje budynku A, montaż drzwi do mieszkań i grzejników, trwa: montaż balustrad na balkonach i klatkach schodowych, szpachlowanie i malowanie mieszkań, trwają pracę gresiarskie na klatkach A i B

 

Etap II - wykonano chodniki i parkingi na patio pomiędzy budynkami C i D Budynek D- zakończono montaż drzwi do mieszkań i balustrad na balkonach. Trwa szpachlowanie ścian działowych i części wspólnych i wykonywane są gresy na balkonach i częściach wspólnych. Rozpoczęto montaż zabudów szachtów technicznych.   Trwają prace gresiarskie na budynku E i balkonach, montowane są balustrady na balkonach oraz rozpoczęto szpachlowanie części wspólnych. Rozpoczęto montaż zabudów szachtów technicznych

 

Wrzesień 2019
Na budynku C zainstalowano balustrady balkonowe
więcej

Na  budynku C zainstalowano balustrady balkonowe, wykonano gresy w ciągach komunikacyjnych oraz na balkonach. Zainstalowano drzwi oraz grzejniki w mieszkaniach. Obecnie trwa szpachlowanie orth-y.

Na budynku  B zakończono wykonywanie elewacji.  Zainstalowano balustrady balkonowe, oraz ościeżnice drzwiowe do mieszkań. Trwa montaż drzwi do mieszkań, grzejników oraz osprzętu elektrycznego; wykonywane jest  szpachlowanie orth-y oraz gresy w ciągach komunikacyjnych i na balkonach.

Budynek A- wykonano elewację PN-W i PN-Z, trwają prace przy wykonywaniu gresów w ciągach komunikacyjnych, montażu drzwi do mieszkań oraz szpachlowaniu orth-y. Montujemy grzejniki i osprzęt elektryczny w mieszkaniach. Zainstalowano systemy asekuracyjne na dachach. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami C-B.

W garażu zainstalowano bramy wjazdowe.

Na budynku D wykonano elewacje. Zakończono tynkowanie oraz wykonano szlichty. Obecnie trwa montaż drzwi do mieszkań oraz balustrad balkonowych.

Wykonano dach w części więźby drewnianej na budynku E. Zakończono tynkowanie mieszkań oraz wykonano szlichtę na poziomach parteru,+1 i +2. Trwają prace przy elewacji północnej, wschodniej i południowej, szpachlowaniu orth-y w mieszkaniach oraz tynkowaniu na poziomie +3.

 

Sierpień 2019
Wykonano stan surowy zamknięty na Etapie I.
więcej

Wykonano stan surowy zamknięty na Etapie I.

Na budynku C wykonano całą elewacje, trwa montaż balustrad balkonowych oraz wykonywane są gresy w ciągach komunikacyjnych oraz na balkonach.  Rozpoczęto szpachlowanie i montaż drzwi do mieszkań.

Na budynku B wykonano szlichty i zakończono tynkowanie. Także trwa montaż balustrad balkonowych oraz wykonywana jest elewacja północna budynku.

Budynek A- zakończono tynkowanie, wykonano szlichtę, trwają prace przy wykonywaniu elewacji zachodniej

Na Etapie II  (budynek D i E) wykonano konstrukcje dachu drewnianego z deskowaniem i elewacje północną. Trwają prace tynkarskie oraz równolegle jest wykonywana szlichta na klatkach. Wykonywana jest elewacja południowa.

 

Lipiec 2019
Zakończono wykonywanie konstrukcji budynków.
więcej

Zakończono wykonywanie konstrukcji budynków.

W garażu wykonane zostały prace związane z instalacją elektryczna. Na klatkach trwają prace tynkarskie. Ku końcowi zbliża się wykonywanie drewnianej konstrukcji dachu.

Czerwiec 2019
Wykonany został węzeł cieplny
więcej

Na budowie w Pruszkowie wykonany został węzeł cieplny,  instalacje CO, instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz ZW i CW w 80%.  Ułożono koryta pod instalacje elektryczne, a obecnie trwa układanie przewodów pod oświetlenie. Trwa zamurowywanie pionów oraz wykonywanie drewnianej konstrukcji dachu.

W trakcie są także prace związane z montażem okien oraz wind.

Maj 2019
Wykonano strop nad +3 budynków A, B, C oraz D.
więcej

Wykonano strop nad +3 budynków A, B, C oraz D. Obecnie trwają prace porządkowe i kosmetyczne. 

Kwiecień 2019
W kwietniu wykonane zostało ocieplenie stropu budynku
więcej

 W kwietniu wykonane zostało ocieplenie stropu budynku oraz wykonano ścianki działowe parteru oraz 1 piętra. Rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych na budynku C.

Na budynku A, B, C i D wykonano piony 3 piętra. W trakcie jest wykonywanie stropu nad 3+. Natomiast na budynku E trwają pracy przy konstrukcji pionów +2.

Marzec 2019
Wykonano ocieplenie stropu pod budynkiem C i rozpoczęto tynkowanie
więcej

Wykonano ocieplenie stropu pod budynkiem C i rozpoczęto tynkowanie.

Na budynku A trwają prace przy konstrukcji pionów +3 i stropie nad +2

Na budynku B wykonano strop nad +1 i piony +2 . Trwają prace przy stropie nad +2.

Na budynku C i D- wykonano piony 2 piętra i połowę stropu nad +2. Trwają prace przy konstrukcji pionów +3 i stropie nad +2.

Na budynku E wykonano strop nad pierwszym piętrem w połowie budynku i nad parterem w połowie budynku, oraz piony pierwszego piętra. Trwają prace przy konstrukcji pionów +3 i +2

 

Luty 2019
Na budynku A i B zostały wykonane piony parteru
więcej

Na budynku A i B zostały wykonane piony parteru, strop nad parterem, piony 1 piętra i rozpoczęto strop nad piętrem. Na budynku C i D wykonano piony 1 piętra i strop nad nim, rozpoczęto wykonywanie pionów na 2 piętrze. Natomiast na budynku E wykonano strop nad garażem i strop nad parterem.

Styczeń 2019
Na budynku A wykonano konstrukcje stropu nad garażem i rozpoczęto wykonywanie pionów.
więcej

Na budynku A wykonano konstrukcje stropu nad garażem i rozpoczęto wykonywanie pionów.

Jeżeli chodzi o prace przy budynku B, to  wykonany został pion garażu i szalunek stropu nad garażem.

Wciąż trwają prace na budynku C przy konstrukcji pionów i stropu na poziomach parteru i +1.

Zakończono wykonywanie stropu nad garażem budynku D, a trwają prace przy konstrukcji pionów parteru.

Na budynku E trwają prace przy konstrukcji pionów parteru.

Grudzień 2018
W budynku A wykonano piony garaży, natomiast na budynku B i D takie prace są w trakcie.
więcej

W budynku A wykonano piony garaży, natomiast na budynku B i D takie prace są w trakcie. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stropu budynku A i D.

Trwa szalowanie stropu nad garażem budynku B oraz trwa wykonywanie konstrukcji płyty fundamentowej i pionów garażu budynku E. Na budynku C trwają prace przy konstrukcji pionów parteru.

Listopad 2018
Na etapie I budowy wykonany został strop nad garażem, nad patio oraz nad budynkiem C.
więcej

Na etapie I budowy wykonany został strop nad garażem, nad patio oraz nad budynkiem C. Wykonana została też płyta fundamentowa pod budynkiem A.

Na etapie II: wykonano wykop pod budynkiem D, wykonana została płyta, a teraz przy niej trwają prace zbrojarskie.

Październik 2018
Prace przy wykonywaniu konstrukcji pionów w garażu oraz stropu nad garażem na budynku C
więcej

Aktualnie wykonywane są tam prace przy wykonywaniu konstrukcji pionów w garażu oraz stropu nad garażem na budynku C. Zakończono płytę pod budynkiem B. W tym tygodniu zaczynamy wykop na IIgim etapie.

Wrzesień 2018
Betonowanie płyty fundamentowej oraz prace przy stawianiu pionów
więcej

Betonowanie płyty fundamentowej pod bud. C i B oraz prace przy stawianiu pionów w garażu pod budynkiem C

Sierpień 2018
Prace zbrojarskie, wykonanie ściany berlińskiej, wykonywanie odwodnienia liniowego
więcej

Prace zbrojarskie na płycie pod bud.C, wykonanie ściany berlińskiej przy bud.A, wykonywanie odwodnienia liniowego pod płyta fundamentowa

Lipiec 2018
Rozpoczęcie budowy
więcej

Rozpoczęcie się budowa osiedla ENCLAVE w Pruszkowie.