sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle mieszkaniowe "IDZIKOWSKIEGO"
ul. Ludwika Idzikowskiego w Warszawie

Inwestycja obejmowała kompleksowe wykonanie trzech bydynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Ilość kondygnacji nadziemnych - 5 Ilość kondygnacji podziemnych -1

Ilość mieszkań: 160

Powierzchnia użytkowa: 12068,93

Data rozpoczęcia: I-2008

Data zakończenia: X-2009

Inwestor: Budimex Inwestycje Sp. z o.o./BUDIMEX S.A.