sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle mieszkaniowe "IGRZYSKOWA"
ul. Modlińska w Warszawie

Osiedle mieszkaniowe "Igrzyskowa" Inwestycja obejmowała budowę zespołu 6 obiektów wielorodzinnych, mieszkalnych (bez usług) z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji. Realizacja wpisana była w otoczenie wielorodzinnej sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej. Wysokością swoją nawiązuje do budynków sąsiednich i jest zgodna z obowiązującym Planem Miejscowym dopuszczającym na działce zabudowę do V kondygnacji. Przy budowie zastosowana została konstrukcja mieszana, tradycyjna i szkieletowa, murowana i żelbetowa z układem słupów i wieńców żelbetowych szerokości 25cm w poziomie stropów oraz w układzie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych. Ilość mieszkań - 189 szt.Ilość miejsc parkingowych w garażu podziemnym - 276 szt.Ilość naziemnych miejsc parkingowych - 15 Łączna pow. użytkowa - 19 148,63 m2.Powierzchnia PUM - 9264,82 m2 Inwestor - Victoria Dom

Ilość mieszkań: 187

Powierzchnia użytkowa: 16756,24

Data rozpoczęcia: X-2010

Data zakończenia: VII-2012

Inwestor: Victoria Dom S.A.