sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle na Woli
Etap VII

W ostatnim czasie pomiędzy firmą LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 2 Sp. K. i Kalter Sp. z o.o. została podpisana Umowa na Generalne Wykonawstwo Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu w tym uzbrojenia podziemnego przy ul. Fort Wola 12 c w Warszawie pn. „Osiedle na Woli etap VII”. Inwestycja obejmuje wykonanie 301 lokali mieszkalnych.

Postęp prac na budowie
Grudzień 2019
Budowa została zakończona. Obecnie trwają odbiory lokatorskie.
więcej

Budowa została zakończona. Obecnie trwają odbiory lokatorskie.

Na częściach wspólnych zamontowane zostały panele,  szklane z logo inwestycji, grzejniki, zabudowy skrzynek na listy i portale windowe. Do końca zbliża się montaż informacji wizualnej czyli numeracji nad drzwiami do mieszkań.

 

Listopad 2019
W listopadzie kończyliśmy prace wykończeniowe na częściach wspólnych
więcej

W listopadzie kończyliśmy prace wykończeniowe na częściach wspólnych (klatki, korytarze) takie jak: montaż drzwi do szachtów instalacyjnych, montaż elementów portali windowych i paneli nad drzwiami do mieszkań, montaż informacji wizualnej. Ponadto robiliśmy poprawki szpachlarsko- malarskie na klatkach i rozpoczęliśmy końcowe malowanie części wspólnych. Mieszkania są przyszykowane do grudniowych odbiorów lokatorskich. Trwały prace porządkowe wewnątrz budynku.

Na terenie zewnętrznym sadziliśmy krzewy, rozwinięta została trawa z rolki na patio środkowym, rozpoczął się montaż paneli ogrodzeniowych w ogródkach lokatorskich.

Październik 2019
Na ukończeniu są głównie roboty wykończeniowe na terenie naszej budowy.
więcej

Na ukończeniu są głównie roboty wykończeniowe na terenie naszej budowy. Roboty brukarskie zostały zakończone. Zostało wykonane większość nasadzeni rośli i drzew, a w ogródkach lokatorskich została posiana trawa. Na klatkach schodowych trwają prace porządkowe oraz na ukończeniu jest montaż zabudów meblowych. Na balustradach wewnętrznych zostały zamontowane drewniane pochwyty.  Na balkonach montowane są balustrady oraz ich wypełnienia, a także przegrody balkonowe. W garażu zostały zamontowane zabudowy boksów rowerowych oraz oznakowanie pionowe i poziome. W najbliższym czasie zostaną zamontowane szklane kasetony na parterach klatek schodowych oraz panele ogrodzenia ogródków lokatorskich.  

 

Wrzesień 2019
W tym miesiącu wykonywanie są w zaawansowanym stopniu roboty drogowe oraz zieleniarskie.
więcej

W tym miesiącu wykonywanie są w zaawansowanym stopniu roboty drogowe oraz zieleniarskie. Roboty zieleniarskie prowadzone są w ogródkach lokatorskich oraz częściach wspólnych – układane są warstwy ziemi urodzajnej pod trawniki oraz nasadzenia. W obrębie patio na ukończeniu są roboty brukarskie ciągów komunikacyjnych. Na terenie przyszłej murowany rekreacyjnej oraz placu zabaw wykonywane są warstwy gruntu i podbudowy pod docelowe zagospodarowanie terenu. W miejscu parkingu oraz dróg wewnętrznych wykonana jest podbudowa i w najbliższych dniach rozpoczną się roboty brukarskie. W przedsionkach budynku zamontowane zostały skrzynki pocztowe oraz w trakcie montażu są numeryczne oznaczenia klatek. Wewnątrz klatek schodowych i części wspólnych wykonywane są zabudowy szaf instalacyjnych oraz kontynuowane są prace malarskie. W hali garażowej została zamontowana wewnętrza brama przeciwpożarowa, na ukończeniu wykonywana jest ostatnia warstwa posadzki żywicznej oraz nanoszone są oznakowania oraz wytyczane miejsca parkingowe. W tym miesiącu rozpoczną się roboty porządkowe terenu zewnętrznego oraz wnętrza budynku, montaż zabudów boksów rowerowych w garażu oraz montaż ogrodzenia ogródków lokatorskich

Sierpień 2019
Prowadzone są roboty drogowe oraz zieleniarskie na patio oraz parkingu zewnętrzny
więcej

Prowadzone są roboty drogowe oraz zieleniarskie na patio oraz parkingu zewnętrzny. Wewnątrz budynku wykonywany jest montaż grzejników oraz biały montaż elektryczny wraz z sygnalizacją ewakuacyjną. W mieszkaniach oraz częściach wspólnych kontynuowane są prace malarskie.  Na korytarzach, balkonach oraz na poziomie -1 wykonywane są okładziny gresowe. W hali garażowej trwają prace wykończeniowe ścian oraz układanie warstwy żywicznych. W sierpniu planowane jest rozpoczęcie montażu zabudów meblowych, balustrad klatek schodowych oraz montaż żaluzji technicznych na kominkach na dachu.

Lipiec 2019
W lipcu zostaną zakończone roboty elewacyjne
więcej

W lipcu  zostaną zakończone roboty elewacyjne, a aktualnie na ukończeniu pozostaje elewacja lekko mokra na parterach oraz przy wejściach i w przedsionkach klatek  elewacja wentylowana w której została wykonana podkonstrukcja aluminiowa wraz z wełną laminowaną. W tym miesiącu rozpoczynają się roboty zieleniarskie oraz drogowe. Na patio oraz parkingu nadziemnym kończymy wykonywanie hydroizolacji oraz trwa montaż termoizolacji z płyt XPS. W hali garażowej zakończono montaż koryt odwodnieniowych i wykonywana jest posadzka żywiczna oraz oznakowanie pionowe na ścianach i słupach. Na klatkach schodowych oraz częściach wspólnych trwają roboty gresiarskie. Kontynuowany jest biały montaż elektryczny, montaż grzejników oraz montaż drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych.   

 

Czerwiec 2019
Na balkonach trwają roboty gresiarskie
więcej

W czerwcu kontynuowane są prace związane z wykonywaniem elewacji lekko – mokrej. Na balkonach trwają roboty gresiarskie, wewnątrz budynku prowadzone są prace malarskie oraz montażowe drzwi przedsionkowych na klatkach schodowych. W zaawansowany stopniu trwają prace nad instalacjami elektrycznymi jak i sanitarnymi w mieszkaniach oraz częściach wspólnych. W czerwcu zostaną rozpoczęte zabudowy G-K sufitów podwieszanych oraz montaż płyt Equiton na parterze. W lipcu planowane jest rozpoczęcie robót zieleniarskich, drogowych oraz montaż balustrad zewnętrznych.

Maj 2019
W maju kontynuowane są prace związane z wykonywaniem elewacji lekko – mokrej.
więcej

W maju kontynuowane są prace związane z wykonywaniem elewacji lekko – mokrej. Wykonane zostały ściany elewacji w obrębie klatek 5, 6, 7. Wewnątrz budynku kontynuowane są roboty instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. W budynku zostały zamontowane drzwi przedsionkowe oraz wejściowe do budynku.  W maju rozpoczęte zostały roboty gresiarskie w obrębie balkonów oraz roboty malarskie. Trwają prace związane z montażem dźwigów osobowych w szachtach windowych oraz montaż wewnętrznych linii zasilających W czerwcu planowane jest  rozpoczęcie układanie gresów w częściach wspólnych oraz rozpoczęcie robót drogowych.

Kwiecień 2019
Prace związane z wykonywaniem elewacji lekko – mokrej zbliżają się ku końcowi.
więcej

Prace związane z wykonywaniem elewacji lekko – mokrej zbliżają się ku końcowi. Na dachu trwają prace izolacyjne, wewnątrz budynku na korytarzach montowana jest wełna mineralna. W mieszkaniach oraz częściach wspólnych  prowadzone są  roboty tynkarskie. Kontynuowane są roboty montażowe instalacji elektrycznej oraz pod posadzkowej instalacji sanitarnej.  Rozpoczęły się roboty montażowe parapetów wewnętrznych, roboty posadzkarskie. Jeszcze w tym miesiącu planowane jest rozpoczęcie montażu elementów ślusarki stalowej zewnętrznej.  

 

Marzec 2019
Kończymy montaż stolarki okiennej oraz roboty izolacji przeciwwodnej dachu
więcej

Kończymy montaż stolarki okiennej oraz roboty izolacji przeciwwodnej dachu wraz z obróbkami blacharskimi. Prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, mieszkaniach i garażu oraz pionów instalacji wentylacyjnych i kanalizacyjnych. Rozpoczęliśmy wykonywanie elewacji lekko – mokrej, a w mieszkaniach wykonywane są tynki gipsowe.  W bieżącym miesiącu planowe jest zakończenie robót murowych oraz montażu stolarki okiennej.

Luty 2019
Na budynku A zostały wykonane piony parteru
więcej

Na budynku A zostały wykonane piony parteru, strop nad parterem, piony 1 piętra i rozpoczęto strop nad piętrem.

Na budynku B i E wykonano strop nad garażem, piony parteru i rozpoczęto strop nad parterem.

Wykonano też piony 1 piętra i strop nad nim na budynku C i D, rozpoczęto wykonywanie pionów na 2 piętrze- murowanie + żelbet.

 

Styczeń 2019
Zostały zakończone prace związane z montażem węzła cieplnego
więcej

Zostały zakończone prace związane z montażem węzła cieplnego i wykonywaniem żelbetowych elementów zewnętrznych z betonu architektonicznego. Aktualnie prowadzone są prace murowe na kondygnacjach od 2 do 6, kominów oraz montaż stolarki PVC. Wykonywane są instalacje elektryczne w garażu, częściach wspólnych i w mieszkaniach, instalacje sanitarne w garażu, a także piony instalacji wentylacyjnej w częściach mieszkalnych. W styczniu planowane jest zakończenie prac murowych ścian osłonowych i wykonanie izolacji termicznej stropu i ścian garażu.

Grudzień 2018
Zakończyliśmy betonowanie stropodachu, trwają prace przy wykonywaniu attyk, nadszybi windowych i elementów małej architektury.
więcej

W listopadzie zakończyliśmy betonowanie stropodachu, trwają prace przy wykonywaniu attyk, nadszybi windowych i elementów małej architektury.  Aktualnie prowadzone są roboty murowe od drugiego do siódmego piętra. Trwa montaż węzła cieplnego, oraz prowadzone są prace przy wykonywaniu poziomów instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej w garażu. Rozpoczęto układanie instalacji elektrycznej podtynkowej w mieszkaniach oraz w częściach wspólnych budynku. W listopadzie rozpoczęliśmy montaż stolarki okiennej PCV.

W grudniu planowane jest rozpoczęcie izolacji przeciwwodnej stropodachu.

Listopad 2018
Wykonany został stropodach w 60% wraz z attykami murowanymi i wieńcem żelbetowym
więcej

Wykonany został stropodach w 60% wraz z attykami murowanymi i wieńcem żelbetowym. 

Aktualnie prowadzone są prace przy pozostałej części konstrukcji oraz roboty murowe od parteru do trzeciego piętra. W listopadzie planowane jest zakończenie całej konstrukcji. 

W garażu kontynuowane są prace związane z instalacją elektryczną oraz izolacją termiczną stropu i klatek schodowych.

Kontynuowane są prace związane z instalacją wentylacji mechanicznej w mieszkaniach, oraz rozpoczęto prace związane z  instalacją elektryczną części wspólnych i mieszkań.

 

Październik 2018
Aktualnie prowadzone są prace przy wykonywaniu konstrukcji, pionów i stropów od poziomu +5 do +8.
więcej

Aktualnie prowadzone są prace przy wykonywaniu konstrukcji, pionów i stropów od poziomu +5 do +8. 
Równocześnie prowadzone są roboty murowe od parteru do drugiego piętra. W październiku planowane jest zakończenie konstrukcji kondygnacji 6 ze stropem włącznie. W garażu kontynuowane są prace związane z instalacją elektryczną oraz izolacją termiczną stropu i klatek schodowych. 
Rozpoczęto prace związane z instalacją wentylacji mechanicznej w mieszkaniach.

 
Sierpień 2018
W sierpniu zakończona została konstrukcja na poziomie +3 włącznie ze stropem.
więcej

Na Budowie Osiedle na Woli Etap VII w sierpniu zakończona została konstrukcja na poziomie +3 włącznie ze stropem. Aktualnie prowadzone są prace przy wykonywaniu pionów i stropów od poziomu +3 do +7. 
Rozpoczęte zostały roboty murowe na parterze.
We wrześniu planowane jest zakończenie konstrukcji kondygnacji 4 ze stropem włącznie, rozpoczęcie prac związanych z instalacją elektryczną w garażu oraz izolacją termiczną stropu garażu.

Lipiec 2018
W lipcu zakończyliśmy stan „0” budynku, zdemontowane zostały pale stalowe ścianki berlińskiej.
więcej

W lipcu, na Budowie Osiedle na Woli etap VII, zakończyliśmy stan „0” budynku. Zdemontowane zostały pale stalowe ścianki berlińskiej. Aktualnie prowadzone są prace przy wykonywaniu pionów i stropów od poziomu +1 do +4. Zakończyliśmy wykonywanie izolacji połączenia płyty fundamentowej ze ścianami zewnętrznymi garażu. Wykonane zostały również zasypki wokół całego budynku.

Czerwiec 2018
W czerwcu zakończyliśmy wykonywanie wszystkich sekcji płyty fundamentowej.
więcej

W czerwcu na budowie Osiedle na Woli Etap VII zakończyliśmy wykonywanie wszystkich sekcji płyty fundamentowej. Sukcesywnie wykonywane są zasypki ścian fundamentowych budynku oraz garażu. Wykonywane są kolejne piony i stropy parteru, pierwszego i drugiego pietra. 
Do końca bieżącego miesiąca planowane jest zakończenie kondygnacji trzeciej.

Maj 2018
Aktualnie wykonywane są sukcesywnie kolejne sekcje stropów nad kondygnacją -1.
więcej

Aktualnie wykonywane są sukcesywnie kolejne sekcje stropów nad kondygnacją -1.

Do końca miesiąca planowane jest zakończenie w całości stanu „0” budynku. Rozpoczęto wykonywanie pionów parteru oraz izolacji połączenia płyty fundamentowej ze ścianami zewnętrznymi.

Kwiecień 2018
na Budowie Osiedle na Woli wykonana została w 70% płyta fundamentowa
więcej

Na dzień dzisiejszy na Budowie Osiedle na Woli wykonana została w 70% płyta fundamentowa zarówno pod budynkiem jaki i pod częścią garażu zewnętrznego.
Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem pionów w obrębie klatek schodowych 4,5,6,7. 
Z końcem miesiąca zostanie zakończone wykonywanie stropu garażu poza obrysem budynku.

Marzec 2018
Na dzień dzisiejszy wykonane zostało zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską
więcej

W lutym 2018 wystartował VII etap Osiedla na Woli przy ul. Fort Wola w Warszawie.
Na dzień dzisiejszy wykonane zostało zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską.
Aktualnie trwają prace związane z realizacją wykopu, sukcesywnie wykonywane są kolejne sekcje płyty fundamentowej garażu w technologii „białej wanny”.
W raz z otwieraniem się kolejnych frontów robót, wykonywane są piony w strefie garażu.