sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle "PALLADIUM"- etap I
ul. Wyrzykowskiego w Warszawie

W ramach I etapu powstały trzy budynki o wysokości do 9 kondygnacji nadziemnych, w których znajduje się 214 mieszkań, zaś na kondygnacji podziemnej zlokalizowanych jest 231 stanowisk postojowych.

Ilość mieszkań: 214

Powierzchnia użytkowa: 19770,20

Data rozpoczęcia: IV-2016

Data zakończenia: XI-2017

Inwestor: Dom Development S.A.