sampl45a sampl45a sampl45a
Przebudowa stacji paliw KPKM
ul. Składowa w Białymstoku

Wykonaliśmy przebudowę stacji paliw Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. W zakres prac weszła: dostawa zbiorników paliwowych o łącznej pojemności 120 tys. litrów, dostawa technologii paliwowej, dostawa dystrybutorów i montaż wiaty paliwowej. Na terenie stacji postawiono nowoczesną myjnię samoobsługową oraz pawilon sklepowy. Zakres robót obejmował również wykonanie dróg, parkingów i całej infrastruktury stacji paliw.

Data rozpoczęcia: V-2007

Data zakończenia: X-2007

Inwestor: KPKM Sp. z o.o.