sampl45a sampl45a sampl45a
Przebudowa stacji paliw KWP
ul. Hajnowska w Białymstoku

Kompleksowa przebudowa stacji paliw przy ul. Hajnowskiej w Białymstoku. W zakresie prac były: roboty rozbiórkowe istniejącej stacji paliw, dostawa zbiorników paliwowych wraz z systemem dystrybucji paliw, wykonanie wiaty paliwowej, wykonanie budynku magazynowego, budowa dróg dojazdowych, oświetlenie terenu stacji, wykonanie monitoringu, dostawa bezobsługowego systemu sprzedaży.

Data rozpoczęcia: X-2007

Data zakończenia: VI-2008

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku