sampl45a sampl45a sampl45a
Szkoła Podstawowa nr 82
ul. Górczewska w Warszawie

Roboty budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Górczewskiej w Warszawie o pomieszczenia kulturalno-oświatowe wraz z salą widowiskową łącznie z wyposażeniem budynku i modernizacją boiska szkolnego. Budynek wykonany technologią mieszaną: tradycyjną oraz w części żelbetowo-monolityczną.Pomieszczenia wyposażono w meble biurowe, szkolne, urządzenia gastronomiczne, osprzęt nagłośnienia, oświetlenie i projektor kinowy.

Powierzchnia użytkowa: 5282,59

Data rozpoczęcia: VI-2004

Data zakończenia: III-2006

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa