sampl45a sampl45a sampl45a
Szkoła Podstawowa "STRUMIENIE"
Zespół budynków szkoły w Józefowie

Zespół budynków szkoły podstawowej "Strumienie" przy ul. 3-go Maja 129 w Józefowie. Oprócz budynku szkoły w skład kompleksu wchodzi również część administracyjno-gastronomiczna, sala teatralna, basen, sala gimnastyczna, boisko sportowe.

Powierzchnia użytkowa: 10458,83

Data rozpoczęcia: X-2009

Data zakończenia: XII-2011

Inwestor: Stowarzysznie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK