sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle mieszkaniowe "TWÓJ PARZNIEW MIASTO OGRÓD II" - etap I
ul. Działkowa w Pruszkowie

Pierwszy etap osiedla mieszkaniowego "Twój Parzniew - Miasto Ogród II" obejmował 10 budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Parzniewie koło Pruszkowa.

Ilość mieszkań: 198

Powierzchnia użytkowa: 13485,56

Data rozpoczęcia: VII-2009

Data zakończenia: VIII-2011

Inwestor: AGRO-MAN Sp. z o.o.