sampl45a sampl45a sampl45a
Osiedle "POD RÓŻAMI"
ul. Włodarzewska w Warszawie

W ramach umowy powstały trzy budynki mieszkalne, w których znajduje się łącznie 107 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe.

Ilość mieszkań: 107

Powierzchnia użytkowa: 9562,76

Data rozpoczęcia: VII-2014

Data zakończenia: XI-2015

Inwestor: Dom Development S.A.