Osiedle na Woli Etap VII

ul. Fort Wola w Warszawie
Inwestor
LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 2 sp. k.
Rok zakończenia budowy
2019
Powierzchnia całkowita
29 515,39 m²
Powierzchnia użytkowa
23 462,00 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań
15 613,05 m²
Kubatura budynków
90 721,67 m³
Ilość kondygnacji naziemnych
8
Ilość kondygnacji podziemnych
1
Ilość lokali mieszkalnych
301 szt.
section_log_building_name

Dziennik budowy

Prowadzono roboty drogowe oraz zieleniarskie na patio oraz parkingu zewnętrznym.

Więcej

Kontynuowano prace związane z wykonywaniem elewacji lekko – mokrej.

Więcej

Prace związane z wykonywaniem elewacji lekko – mokrej zbliżały się ku końcowi.

Więcej

Ukończono montaż stolarki okiennej oraz roboty izolacji przeciwwodnej dachu.

Więcej

Ukończono prace związane z montażem węzła cieplnego .

Więcej

Zakończono betonowanie stropodachu, trwały prace przy wykonywaniu attyk, nadszybi windowych i elementów małej architektury.

Więcej

Wykonano stropodach w 60% wraz z attykami murowanymi i wieńcem żelbetowym.

Więcej

Prowadzono prace przy wykonywaniu konstrukcji, pionów i stropów od poziomu +5 do +8.

Więcej

Ukończono stan „0” budynku, zdemontowano pale stalowe ścianki berlińskiej.

Więcej

Ukończono wykonywanie wszystkich sekcji płyty fundamentowej.

Więcej

Wykonywano sukcesywnie kolejne sekcje stropów nad kondygnacją -1.

Więcej

Wykonano zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską.

Więcej

Kolejne realizacje

Wróć do listy

Skontaktuj się z nami

Jeśli poszukujesz wiarygodnego Generalnego Wykonawcy Twojej inwestycji, lub chcesz uzyskać więcej informacji o warunkach współpracy z naszą firmą prosimy o kontakt

Kontakt Realization Decoration