Budujemy ″Aleje Praskie″

Przedmiotem projektu inwestycyjnego pn.: Aleje Praskie - Etap 2 (Faza 2 BUD 2-A i 2-B) oraz Etapu 2 (Faza 6 BUD 6-A i 6-B) są budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami i garażami podziemnymi, z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowane przy ul. Podskarbińskiej w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie. W budynkach zaprojektowano standard zabudowy intensywnej o zróżnicowanej strukturze i wielkości mieszkań (1 pokojowe, 2 pokojowe, 3 pokojowe, 4 pokojowe i 5 pokojowe). Zaprojektowane lokale mieszkalne są: jedno-, dwu-, trzy- i cztero- i pięciopokojowe, o powierzchniach od około 29 m2 do około 100 m2. Średnia powierzchnia mieszkania wynosi około 53 m2

Powierzchnia całkowita  budynków Etapu 2 (Faza 2 BUD 2-A i 2-B) wynosi 20 779,03 ma budynków Etapu 2 (Faza 6 BUD 6-A i 6-B) 24 750,00 m2  . Łączna ilość lokali mieszkalnych wynosi 399 szt. a lokali usługowych 21 szt.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie także zupełnie nowy odcinek drogi gminnej łączący ulice Żupniczą i Drwęcką.