Budujemy Soho IV

 

W dniu 11.03.2024 r. Spółka KALTER podpisała z Yawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowa Umowę na Generalne Wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego pn.: „SOHO Etap IV” (z 3 częściami naziemnymi oznaczonych jako E, F i G) o  nie więcej niż 9 i nie mniej niż 4 kondygnacjach naziemnych i 2 kondygnacjach podziemnych ze wspólnym 2-kondygnacyjnym, wielostanowiskowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, zielenią położonym na nieruchomości przy ul. Żupniczej 10, 10A i 12 w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, drogami”.

 

Parametry budynku w poszczególnych jego częściach są następujące:

 

Budynek E

 • budynek o wysokości od V-IX kondygnacji
 • powierzchnia użytkowa mieszkalna - 10904,89 m2
 • powierzchnia użytkowa usługowa - 291,45 m2
 • ilość mieszkań - 180 szt.
 • powierzchnia całkowita nadziemna - 18200,99 m2
 • powierzchnia zabudowy - 2142,35 m2
 • kubatura nadziemna - 57746,80 m3

 

Budynek F

 • budynek o wysokości od IV-IX kondygnacji
 • powierzchnia użytkowa mieszkalna - 5098,19 m2
 • powierzchnia użytkowa usługowa - 299,53 m2
 • ilość mieszkań - 100 szt.
 • powierzchnia całkowita nadziemna - 9395,96 m2
 • powierzchnia zabudowy - 1260,94 m2
 • kubatura nadziemna - 29695,86 m3

 

Budynek G

 • budynek o wysokości V-VI kondygnacji
 • powierzchnia użytkowa mieszkalna - 1652,63 m2
 • powierzchnia użytkowa usługowa - 175,12 m2
 • ilość mieszkań - 21 szt.
 • powierzchnia całkowita nadziemna - 3272,86 m2
 • powierzchnia zabudowy - 504,33 m2
 • kubatura nadziemna - 9930,73 m3

 

Łączna całkowita powierzchnia podziemia dla trzech części E, F i G budynku wynosi 11412,0 m2

Łączna całkowita kubatura podziemia dla trzech części budynku E, F i G wynosi 47624,9 m3

 

Planowany termin rozpoczęcia prac na inwestycji - marzec 2024 r.

Planowany termin zakończenia prac na inwestycji - grudzień 2025 r.

 

Link do inwestycji: https://www.yareal.pl/sohobyyareal