Budujemy Talarowa Park

W dniu 07.02.2024 r. Spółka KALTER podpisała z firmą YIT Development Sp. z o.o. Umowę na Generalne Wykonawstwo projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z usługami w parterze budynku B i C, dwóch garaży podziemnych, dwóch zbiorników na wody deszczowe, wiaty śmietnikowej oraz czterech wiat na samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ulicy Talarowej w Warszawie, na terenie działki o nr. ewidencyjnym 13/8 obręb nr 4-03-03 w Dzielnicy Białołęka.”

 

Parametry poszczególnych budynków są następujące:

 

Budynek B

 • powierzchnia zabudowy: ok. 739,51 m2
 • powierzchnia całkowita: ok. 4 552,28 m2 (łącznie z kondygnacją podziemną)
 • kubatura: ok. 14 406 m3 (łącznie z kondygnacją podziemną)
 • wysokość: ok. 14,98 m, grupa wysokości niskie (N)
 • powierzchnia użytkowa mieszkań PUM: 2 129 m2
 • ilość kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne + antresola w części mieszkalnej i 1 kondygnacja podziemna

 

Budynek C

 • powierzchnia zabudowy: ok. 1 534,65 m2
 • powierzchnia całkowita: ok. 9 112,84 m2 (łącznie z kondygnacją podziemną)
 • kubatura: ok. 30 111 m3 (łącznie z kondygnacją podziemną)
 • wysokość: ok. 14,98 m, grupa wysokości niskie (N)
 • powierzchnia użytkowa mieszkań PUM: 4 839 m3
 • ilość kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne + antresola w części mieszkalnej i 1 kondygnacja podziemna

 

Łącznie w obu budynkach zaprojektowano 128 mieszkań.

 

Link do inwestycji: https://www.yit.pl/warszawa/talarowa-park